Giải Pháp Camera

QVR FACE – GIẢI PHÁP NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT THÔNG MINH CỦA QNAP

Nhận dạng và phân tích khuôn mặt theo thời gian thực QVR Face là một giải pháp nhận dạng khuôn mặt thông minh với khả năng phân tích video phát trực tiếp trong thời gian thực từ các camera được kết nối. Bạn có thể phân tích video để đặt hồ sơ, nhóm và thông …

QVR FACE – GIẢI PHÁP NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT THÔNG MINH CỦA QNAP Read More »